`

GDP Hà Nội tăng 7,73%

Thứ sáu, 23/09/2016 | 17:55 GMT+7

Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn Hà Nội (GDP) 9 tháng đầu năm nay tăng 7,73% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 9,9%; tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 9,4%; kim ngạch xuất khẩu giảm 0,4%...

GDP Hà Nội tăng 7,73%.

Giá trị tăng thêm ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 2,2% so với cùng kỳ (đóng góp 0,1% vào mức tăng chung). Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp-xây dựng tăng 8,4% so cùng kỳ (đóng góp 2,5% vào mức tăng chung).

Đặc biệt, giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 7,8% so với cùng kỳ. Đây là nhóm ngành thế mạnh của Hà Nội, luôn có mức đóng góp cao vào mức tăng chung (đóng góp 4,4% vào mức tăng chung), với các loại hình dịch vụ mới phát triển, tốc độ nhanh, thị trường hàng hóa ổn định, lượng hàng khá dồi dào.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng tăng 9,4%; hoạt động tín dụng chuyển biến khá, các ngân hàng thương mại đã cam kết cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu….

Nguồn: Hà Nội Mới

Xem thêm: 

Tin tài trợ
GDPHà nộidoanh thuthị trườnghàng hóa

Xem thêm tin chuyên mục Kinh doanh