`

Hà Nội triển khai thoái vốn nhà nước đầu tư tại 96 doanh nghiệp

Thứ hai, 19/09/2016 | 06:01 GMT+7

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Thành ủy và tình hình thực tế, trong giai đoạn 2016-2020, TP. Hà Nội sẽ triển khai thoái vốn nhà nước đầu tư tại 96 doanh nghiệp.

Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội vừa giao Sở Tài chính Hà Nội - đơn vị thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng lộ trình thoái vốn nhà nước để triển khai thực hiện kế hoạch thoái vốn doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Theo kế hoạch đề ra, trong giai đoạn 2016-2020 TP. Hà Nội sẽ triển khai thoái vốn nhà nước đầu tư tại 96 doanh nghiệp, trong đó: Số doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc các Tổng công ty, Công ty mẹ - công ty con và các doanh nghiệp độc lập 100% vốn nhà nước là 66 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố là 30 doanh nghiệp.

Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp trong diện chuẩn bị thoái vốn chủ động triển khai các nội dung cho công tác thoái vốn nhà nước, theo nguyên tắc:

Nhà nước chỉ tham gia nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp theo quy định Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (trên 50% vốn điều lệ), đối với các doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ thì bán hết, tập trung vào những doanh nghiệp có tỉ lệ vốn nhà nước dưới 50% vốn điều lệ, lựa chọn thời điểm thích hợp bán cổ phần có hiệu quả.

Đồng thời căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp đã được phê duyệt, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu huy động vốn ngoài xã hội, từng bước thay đổi cơ cấu doanh nghiệp, thay đổi phương thức quản lý doanh nghiệp.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

Xem thêm video:

Tin tài trợ
Hà nộiNhà nướcđầu tư

Xem thêm tin chuyên mục Kinh doanh