`

Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 11/2015

Chủ nhật, 01/11/2015 | 07:03 GMT+7

(ĐSPL) - Giảm thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hành khách được mua hàng miễn thuế trên chuyến bay đến Việt Nam,... là một số những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 11/2015...

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản; về các loại hợp đồng mẫu trong kinh doanh bất động sản; về chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn; về chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Nghị định này có hiệu lực từ 1/11/2015.

Gia cố tàu bọc vỏ thép được vay 70% giá trị nâng cấp

Theo Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản có hiệu lực từ ngày 25/11/2015, đối với trường hợp gia cố bọc vỏ thép.

Giảm thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/11/2015, trong đó có nhiều điểm mới.

Cụ thể từ 1/11/2015 người thành lập DN hoặc DN chỉ phải nộp 1 bộ hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký DN. Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập DN hoặc DN nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký DN theo quy định. Rút ngắn thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký DN xuống còn 3 ngày làm việc.

Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của DN, chi nhánh, văn phòng đại diện, DN gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN.

Nội dung thông báo gồm: Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc văn phòng đại diện; số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu. Nghị định 78/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 43/2010/NĐ-CP và Nghị định 05/2013/NĐ-CP.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/11/2015. Theo đó, nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm.

Nghị định này quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, giao kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của quốc gia, Bộ, ngành trung ương và địa phương.

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 quy định về đăng ký doanh nghiệp, thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 5/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013.

Nghị định được ban hành để hướng dẫn chi tiết các điều, khoản liên quan đến đăng ký doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014; sửa đổi, bổ sung những hạn chế tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP; cụ thể hóa những đổi mới, cải cách trong công tác đăng ký doanh nghiệp đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong khâu gia nhập, hoạt động và rút khỏi thị trường.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/11/2015.

Công bố định kỳ thông tin của DNNN

Từ ngày 5/11/2015, nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ quy định về yêu cầu thực hiện công bố thông tin; phương tiện và hình thức công bố thông tin; ngôn ngữ công bố thông tin; tạm hoãn công bố thông tin; điều chỉnh nội dung công bố thông tin; bảo quản, lưu giữ thông tin; công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp; công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Hành khách được mua hàng miễn thuế trên chuyến bay đến Việt Nam

Có hiệu lực từ 1/11/2015, Quyết định 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/2/2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, hành khách trên tàu bay đang thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam ngoài được mua hàng miễn thuế trên tàu bay khi xuất cảnh, theo quy định mới còn được mua hàng miễn thuế trên tàu bay đang thực hiện chuyến bay quốc tế đến Việt Nam.

Giám sát và đánh giá đầu tư

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư có hiệu lực từ ngày 20/11/2015, quy định cụ thể các nội dung về: các chủ thể thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư; nguyên tắc giám sát, đánh giá đầu tư; giám sát và đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước; giám sát và đánh giá dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; giám sát và đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác; giám sát và đánh gái dự án đầu tư ra nước ngoài; giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư; giám sát đầu tư của cộng đồng; chi phí thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư; tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư và các điều khoản thi hành.

Nhiều chính sách cho lao động nữ

Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ có hiệu lực từ ngày 15/11/2015.

Nghị định trên quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ gồm: Đại diện của lao động nữ; quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ; cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai; giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo; tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ và chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động.

Ngọc Anh (Tổng hợp)


Tin tài trợ
kinh tếChính sách kinh tếdoanh nghiệplao độngngười lao độngBất động sản
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Kinh doanh