Tin tức - Pháp, Đức sẽ sớm đề xuất uy định biện pháp quản lý tiền ảo cho nhóm G20

Pháp, Đức sẽ sớm đề xuất uy định biện pháp quản lý tiền ảo cho nhóm G20

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi giá trị của bitcoin giảm mạnh xuống mức 10.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 11/2017.

Trong Kinh doanh