Tin tức - Cách làm giàu “vô tiền khoáng hậu” của đại gia xà bông "Cô Ba"

Cách làm giàu “vô tiền khoáng hậu” của đại gia xà bông "Cô Ba"

Để xây dựng lên thương hiệu xà bông "Cô Ba", đại gia Trương Văn Bền đã áp dụng những cách làm thương hiệu “vô tiền khoáng hậu” trong những năm đầu thế kỷ 20.

Trong Kinh doanh