Thị trường - Hết triệu hồi xe lỗi, Toyota lại giảm giá xe hot Vios và Innova

Hết triệu hồi xe lỗi, Toyota lại giảm giá xe hot Vios và Innova

Trong tháng "cô hồn", không chỉ riêng Toyota mà nhiều hãng sản xuất xe hơi đã áp dụng giá bán mới nhằm kích cầu hàng hóa.

Trong Kinh doanh