Tin tức - Các phòng giao dịch “thất thủ” vì hồ sơ đất nền khu vùng ven TP.HCM tăng đột biến

Các phòng giao dịch “thất thủ” vì hồ sơ đất nền khu vùng ven TP.HCM tăng đột biến

Đây là điều khá bất thường vì vào thời điểm này năm 2017, lượng người làm thủ tục đất đai lại giảm, không tăng đột biến như năm nay.

Trong Kinh doanh