Thị trường - Tăng thuế VAT: Nên mừng hay lo?

Tăng thuế VAT: Nên mừng hay lo?

VAT sẽ tăng từ 10% lên 12% vào năm 2019, tuy nhiên thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cũng có sự điều chỉnh giảm để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng...

Trong Kinh doanh


X Đóng