Thị trường - Sau Uber, Toyota tiếp tục đầu tư vào Grab

Sau Uber, Toyota tiếp tục đầu tư vào Grab

Với thị phần 72% trong lĩnh vực gọi xe tư nhân ở Đông Nam Á đã giúp Grab trở thành đối tác mới của Toyota.

Trong Kinh doanh


X Đóng