Tin tức - Đổi tiền lẻ, tiền mới tại chợ đen bị hét giá "cắt cổ"

Đổi tiền lẻ, tiền mới tại chợ đen bị hét giá "cắt cổ"

Trong khi việc đổi tiền tại các ngân hàng quá khó thì ở ngoài thị trường tự do lại rất nhộn nhịp.

Trong Kinh doanh