Thị trường - Hà Nội dùng đá tự nhiên tuổi thọ 70 năm lát vỉa hè, chấm dứt cảnh đào đường vô tội vạ

Hà Nội dùng đá tự nhiên tuổi thọ 70 năm lát vỉa hè, chấm dứt cảnh đào đường vô tội vạ

Nhiều vỉa hè tại Hà Nội đang được dùng đá tự nhiên có độ bền kết cấu 50 – 70 năm để thay thế.

Trong Kinh doanh


X Đóng