Tin tức -  Sốt đất kéo dài từ Bắc vào Nam: "Bi kịch" 10 năm trước có thể tái diễn

Sốt đất kéo dài từ Bắc vào Nam: "Bi kịch" 10 năm trước có thể tái diễn

Theo các chuyên gia kinh tế, cơn sốt đất kéo dài ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế. Thậm chí, "bi kịch" sốt đất 10 năm trước có thể tái diễn.


*}