Tin tức - Châu Âu bị Tổng thống Trump cảnh báo về thương mại

Châu Âu bị Tổng thống Trump cảnh báo về thương mại

Cảnh báo của ông Trump với châu Âu cho thấy EU có thể đang trở thành mục tiêu tiếp theo của Washington...

Trong Kinh doanh