`

Rục rịch triển khai quy định quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thứ hai, 19/12/2016 | 14:15 GMT+7

Sự kiện:

Thị Trường - giá cả

(ĐSPL) – Các địa phương đang rục rịch triển khai quy định về quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi khi sắp đến thời hạn 1/1/2017.

Tại Bắc Ninh, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương và Sở Tài chính căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để tiến hành rà soát và thông báo cho các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đồng thời, các đơn vị này cần tiến hành rà soát biểu mẫu đăng ký giá, văn bản kê khai giá của các doanh nghiệp đăng ký kê khai trên địa bản tỉnh.

Đúng ngày 1/1/2017, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện việc quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của pháp luật. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính thực hiện việc quản lý trên địa bàn theo đúng quy định.

Ngoài Bắc Ninh, UBND tỉnh Hà Tĩnh và nhiều địa phương khác cho biết cũng đang "lên dây cót" triển khai quy định về quản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, bắt đầu từ 1/1/2017. Trước đây, việc quản lý này thuộc về trách nhiệm của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, theo Nghị định 149 của Chính phủ ngày 11/11/2016 việc quản lý này được giao cho Bộ Công Thương.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 6/12/2016 có 6 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đang thực hiện đăng ký và kê khai giá tại Trung ương.

Tin tài trợ
quản lý giá sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổiquản lý giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi
Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Xem thêm tin chuyên mục Kinh doanh