Tư vấn tiêu dùng -  Thêm một món ngon mà người Việt vô tư ăn hằng ngày gây mù lòa, thậm chí tử vong

Thêm một món ngon mà người Việt vô tư ăn hằng ngày gây mù lòa, thậm chí tử vong

Không chỉ thực phẩm Trung Quốc mà vì lợi nhuận chính người Việt cũng đang tự giết nhau hằng ngày. Để sản phẩm được tươi ngon, bắt mắt lái buôn đã không ngần...

Trong Kinh doanh