Tư vấn tiêu dùng - Tỷ giá USD hôm nay 4/4: USD bất ngờ giảm sâu 40 đồng

Tỷ giá USD hôm nay 4/4: USD bất ngờ giảm sâu 40 đồng

Tỷ giá USD hôm nay 4/4: Tỷ giá đồng bạc xanh bất ngờ giảm 40 đồng so với ngày hôm qua, bất chấp đà tăng của USD trên thị trường quốc tế.

Trong Kinh doanh