Tư vấn tiêu dùng - Tỷ giá USD hôm nay 27/2: Đồng bạc xanh vẫn ở mức 22.800 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 27/2: Đồng bạc xanh vẫn ở mức 22.800 đồng/USD

Tỷ giá USD hôm nay 27/2: Tỷ giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng trong nước tiếp tục được niêm yết ở mức trên 22.800 đồng/USD.

Trong Kinh doanh