LỊCH PHIM CHIẾU RẠP

Hôm nay 25/05/2017

Beta Cineplex Thanh Xuân

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 15:35
 • 20:00

Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký - Richard The Stork (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 17:35

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 15:10
 • 17:00
 • 19:00

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 17:45
 • 22:00

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 17:15
 • 21:30

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 21:00

Không Có Ngày Mai - Before I Fall (2D/Digital)

 • 22:30

Vệ Binh Dải Ngân Hà 2- Guardians Of The Galaxy 2 (C13) (3D/2D/Digital)

 • 20:00

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 14:30
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:30
 • 22:20

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

CGV Aeon Long Biên

Thành Phố Vàng Đã Mất - The Lost City of Z (C13) (2D/Digital)

 • 22:10

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 18:00
 • 22:40

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 08:35
 • 14:50
 • 16:55
 • 19:00
 • 21:05

Gia Tộc Thần Bí - Mysterious Family (2D/Digital)

 • 12:45
 • 16:00

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 08:45
 • 18:00
 • 20:10
 • 22:20

Lời Nguyền Của Rồng Chúa - The Dragon Spell (2D/Digital)

 • 08:45
 • 18:40

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:05
 • 10:40
 • 15:50
 • 16:45
 • 18:25
 • 21:00
 • 23:35

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:50
 • 15:30
 • 18:05
 • 20:40
 • 23:15

Xì Trum: Ngôi Làng Kì Bí - Smurfs: The Lost Village (2D/Digital)

 • 10:20
 • 13:25
 • 13:35
 • 14:35

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 12:20
 • 14:25
 • 16:30
 • 19:20
 • 20:50
 • 21:25
 • 22:55
 • 23:30

Vệ Binh Dải Ngân Hà 2- Guardians Of The Galaxy 2 (C13) (3D/2D/Digital)

 • 08:45

CGV Hồ Gươm Plaza

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 10:35
 • 14:45
 • 19:20
 • 23:55

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 08:05
 • 14:35
 • 17:10

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 12:15
 • 17:35

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 16:50
 • 18:40
 • 20:00
 • 21:25
 • 23:15
 • 23:40

Lời Nguyền Của Rồng Chúa - The Dragon Spell (2D/Digital)

 • 13:35

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:35
 • 20:45
 • 22:35

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 16:25
 • 18:25
 • 23:45

CGV IPH Hà Nội

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 08:20
 • 10:25
 • 12:30
 • 14:35
 • 19:00
 • 21:00

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 08:05
 • 12:50
 • 20:00
 • 23:00

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 15:00
 • 17:30
 • 22:10

Thành Phố Vàng Đã Mất - The Lost City of Z (C13) (2D/Digital)

 • 18:15
 • 22:25

Gia Tộc Thần Bí - Mysterious Family (2D/Digital)

 • 11:50
 • 16:15
 • 21:05
 • 23:45

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:30
 • 09:15
 • 11:00
 • 14:25
 • 16:00
 • 16:55
 • 18:30
 • 19:35
 • 21:00
 • 22:10
 • 23:35

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:50
 • 16:05
 • 18:45
 • 21:20
 • 23:50

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:35
 • 14:45
 • 16:50
 • 18:55
 • 21:00
 • 23:05

Vệ Binh Dải Ngân Hà 2- Guardians Of The Galaxy 2 (C13) (3D/2D/Digital)

 • 10:35

CGV MIPEC Tower

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 19:25

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 12:40
 • 17:45
 • 22:50

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 21:35
 • 23:45

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:50
 • 12:15
 • 15:10
 • 16:00
 • 16:50
 • 18:35
 • 20:15
 • 23:35

Lời Nguyền Của Rồng Chúa - The Dragon Spell (2D/Digital)

 • 11:25
 • 14:50
 • 15:35

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 12:45
 • 18:00
 • 20:35
 • 23:10

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 10:45
 • 13:30
 • 19:45
 • 21:45
 • 23:55

Vệ Binh Dải Ngân Hà 2- Guardians Of The Galaxy 2 (C13) (3D/2D/Digital)

 • 08:30
 • 18:50
 • 21:10

CGV Rice City

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 08:05
 • 13:30
 • 15:25
 • 19:20
 • 23:10

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 13:45
 • 15:40
 • 18:50
 • 20:30
 • 23:50

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 11:50
 • 14:05
 • 16:40
 • 20:45
 • 21:25

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 17:35
 • 19:05
 • 22:30

Lời Nguyền Của Rồng Chúa - The Dragon Spell (2D/Digital)

 • 23:40

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:25
 • 20:00
 • 21:55
 • 23:45

CGV Vincom Center Bà Triệu

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 11:05
 • 23:25

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 14:45
 • 16:10
 • 18:10
 • 19:20
 • 20:55

Gia Tộc Thần Bí - Mysterious Family (2D/Digital)

 • 16:15
 • 23:50

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 10:35
 • 11:30
 • 12:40
 • 15:25
 • 17:30
 • 20:15
 • 21:20
 • 22:25
 • 22:45

Thành Phố Vàng Đã Mất - The Lost City of Z (C13) (2D/Digital)

 • 08:05

Lời Nguyền Của Rồng Chúa - The Dragon Spell (2D/Digital)

 • 08:30

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:45
 • 10:50
 • 12:30
 • 13:20
 • 15:05
 • 15:50
 • 15:55
 • 17:40
 • 18:20
 • 20:10
 • 20:50
 • 22:30
 • 23:20

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:45
 • 18:25
 • 21:20
 • 22:55

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:30
 • 12:10
 • 12:30
 • 16:35
 • 18:35
 • 19:35
 • 20:35
 • 21:35
 • 22:35
 • 23:35

Vệ Binh Dải Ngân Hà 2- Guardians Of The Galaxy 2 (C13) (3D/2D/Digital)

 • 13:30

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 17:30
 • 21:25

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 11:00
 • 18:10

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 13:05

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:40
 • 10:50
 • 13:25
 • 15:50
 • 18:05
 • 18:25
 • 20:40
 • 21:00
 • 22:30
 • 23:15
 • 23:35

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 13:45
 • 16:20
 • 18:50
 • 23:25

Vệ Binh Dải Ngân Hà 2- Guardians Of The Galaxy 2 (C13) (3D/2D/Digital)

 • 08:30

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 15:30
 • 19:40
 • 21:40
 • 23:45

Galaxy - Mipec Long Biên

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 21:40

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 14:30

Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký - Richard The Stork (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 11:45
 • 15:45
 • 18:45

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 10:20
 • 11:10
 • 12:10
 • 13:15
 • 14:15
 • 15:10
 • 16:10
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:10
 • 21:00
 • 22:15

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:40
 • 12:00
 • 13:30
 • 14:50
 • 17:15
 • 19:30
 • 20:50
 • 21:50

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:30
 • 16:00
 • 18:30

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 11:30
 • 13:00
 • 15:00
 • 16:45
 • 19:45
 • 20:30
 • 22:00

Vệ Binh Dải Ngân Hà 2- Guardians Of The Galaxy 2 (C13) (3D/2D/Digital)

 • 12:20
 • 16:20
 • 21:30

Xì Trum: Ngôi Làng Kì Bí - Smurfs: The Lost Village (2D/Digital)

 • 14:00
 • 18:20

Kim Đồng

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 10:10
 • 12:00
 • 14:20
 • 18:30
 • 20:00

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 12:10
 • 14:00
 • 18:10
 • 20:20

Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký - Richard The Stork (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 16:50

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:00
 • 13:30
 • 15:50
 • 18:00

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 08:30
 • 11:30
 • 16:00
 • 20:10

Lotte Cinema Hà Đông

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 15:35
 • 17:30
 • 18:40
 • 19:25

Thành Phố Vàng Đã Mất - The Lost City of Z (C13) (2D/Digital)

 • 19:10

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 16:55

Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký - Richard The Stork (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 16:30
 • 20:45

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 16:55
 • 18:40

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 18:50

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 16:10
 • 20:40

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 15:40
 • 19:55

Lotte Cinema Landmark

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 17:15
 • 19:15
 • 21:15

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 16:45

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 16:20
 • 18:50

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 16:35
 • 19:05

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 18:50

Lotte Cinema Thăng Long

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 15:30
 • 17:30
 • 19:30

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 16:30
 • 18:15
 • 20:00

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 21:00

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 16:50

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 19:10

Platinum - The Garden Shopping Center

Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký - Richard The Stork (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:20
 • 11:55
 • 13:30
 • 15:10
 • 16:50
 • 18:30
 • 20:10

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 10:50
 • 14:35
 • 16:20
 • 20:20

Thành Phố Vàng Đã Mất - The Lost City of Z (C13) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 15:40
 • 20:50

Không Có Ngày Mai - Before I Fall (2D/Digital)

 • 12:55
 • 17:15

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 13:10
 • 18:20
 • 21:00

Vệ Binh Dải Ngân Hà 2- Guardians Of The Galaxy 2 (C13) (3D/2D/Digital)

 • 10:40
 • 13:10
 • 14:45
 • 15:40
 • 18:10
 • 20:40

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 10:10
 • 11:50
 • 13:30
 • 15:15
 • 17:00
 • 18:45
 • 20:30

Rạp Tháng 8

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 11:00
 • 12:50
 • 14:40
 • 16:30
 • 20:00

Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký - Richard The Stork (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:30
 • 15:00
 • 18:55

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 09:10
 • 15:10
 • 19:00

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:00
 • 11:10
 • 14:55
 • 18:45

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 10:50
 • 13:00
 • 16:50
 • 18:00
 • 20:45

Lời Nguyền Của Rồng Chúa - The Dragon Spell (2D/Digital)

 • 13:25

Xì Trum: Ngôi Làng Kì Bí - Smurfs: The Lost Village (2D/Digital)

 • 09:00
 • 13:20
 • 17:10

TTCP - Quốc Gia

Vú Em Tập Sự (C13) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 11:50
 • 13:40
 • 15:30
 • 17:20
 • 19:10
 • 21:00

Mất Tích Ở Berlin - Berlin Syndrome (C18) (2D/Digital)

 • 09:10
 • 11:15
 • 12:20
 • 14:20
 • 16:20
 • 18:20
 • 20:20

Vẹt Cò Phiêu Lưu Ký - Richard The Stork (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:20
 • 10:50
 • 11:40
 • 14:45
 • 17:50
 • 20:00

Biệt Đội Biển Xanh - Deep (2D/Digital)

 • 09:50
 • 15:20
 • 18:35

Quái Vật Không Gian - Alien: Covenant (C18) (2D/Digital/3D/IMAX)

 • 09:10
 • 10:00
 • 11:20
 • 12:10
 • 13:30
 • 14:20
 • 15:40
 • 16:30
 • 18:40
 • 20:50

Lời Nguyền Của Rồng Chúa - The Dragon Spell (2D/Digital)

 • 11:30
 • 17:00
 • 20:15

Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá (C16) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:40
 • 11:50
 • 14:00
 • 16:10
 • 18:20
 • 20:30

Vệ Binh Dải Ngân Hà 2- Guardians Of The Galaxy 2 (C13) (3D/2D/Digital)

 • 09:20
 • 10:40
 • 13:00
 • 15:20
 • 17:40
 • 19:30
 • 20:20

Em Chưa 18 (C16) (2D/Digital)

 • 09:15
 • 11:00
 • 12:45
 • 14:30
 • 16:15
 • 18:00
 • 19:45

Xì Trum: Ngôi Làng Kì Bí - Smurfs: The Lost Village (2D/Digital)

 • 13:10
 • 16:15
 • 19:20
 • 20:55