Cảm nghĩ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tác phẩm tham dự Cuộc thi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp MS090: "Cảm nghĩ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp" của tác giả Trần Thị Ngọc Luyến (Phụng Thượng - Phúc Thọ - TP. Hà Nội).

" Cảm nghĩ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp "