An ninh - Hình sự - Bi kịch phía sau kỳ án vợ kiện chồng đòi 1 đồng tiền danh dự

Bi kịch phía sau kỳ án vợ kiện chồng đòi 1 đồng tiền danh dự

(ĐSPL) - Kiện chồng, nhưng không tranh chấp về tài sản mà chỉ yêu cầu người đấu ấp tay gối bồi thường mình một đồng tiền danh dự do bị anh thường xuyên bêu xấu.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật