An ninh - Hình sự - Đã tự sản xuất ma túy còn "đòi" trao bằng sáng chế

Đã tự sản xuất ma túy còn "đòi" trao bằng sáng chế

(ĐSPL) - Báu mất gần 2 năm mày mò, tự hoàn thiện công thức sản xuất ma túy. Khi bị bắt, hắn nói xứng đáng được trao bằng sáng chế cho “phát minh” này.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật