An ninh - Hình sự - Vào thuê phòng khách sạn, cướp vàng của nữ quản lý

Vào thuê phòng khách sạn, cướp vàng của nữ quản lý

(ĐSPL) - Để thực hiện kế hoạch, 2 đối tượng cắt dây máy lạnh rồi yêu cầu quản lý lên kiểm tra.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật

Hội Luật Gia

Chính sách mới

Tình huống pháp luật