Tin tức - Dụ bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ làm "chuyện người lớn", thanh niên lãnh 3 năm tù

Dụ bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ làm "chuyện người lớn", thanh niên lãnh 3 năm tù

Dụ bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ làm "chuyện người lớn", thanh niên 22 tuổi ở Nghệ An lĩnh 3 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em.

Trong Pháp luật