An ninh - Hình sự - Chứng cứ bất ngờ tại toà, Ngân hàng Xây Dựng không thể trốn tránh trách nhiệm?

Chứng cứ bất ngờ tại toà, Ngân hàng Xây Dựng không thể trốn tránh trách nhiệm?

Tại phiên tòa các bị cáo cho rằng đây là số tiền Trần Ngọc Bích cho Phạm Công danh vay, Bích biết và đồng thuận với việc Ngân hàng Xây Dựng tự ý chuyển tiền...

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật