An ninh - Hình sự - Giả chữ ký lãnh đạo, kế toán chiếm đoạt tiền

Giả chữ ký lãnh đạo, kế toán chiếm đoạt tiền

(ĐSPL) - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý nguồn vốn, Thảo đã lập khống ủy nhiệm chi và giả mạo chữ ký của lãnh đạo để chiếm đoạt 50 triệu đồng.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật