Hội Luật Gia - Hội nghị chuyên đề về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị chuyên đề về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vào chiều ngày 20/2, tại Trung ương Hội Luật gia (HLG) Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong Pháp luật