Hội Luật Gia - Hội Luật gia VN học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Hội Luật gia VN học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Chiều 10/1 tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp...

Trong Pháp luật