Tình huống pháp luật -  LS "soi" lý lẽ của chủ đầu tư Dự án 8B Lê Trực

LS "soi" lý lẽ của chủ đầu tư Dự án 8B Lê Trực

Luật sư cho rằng, chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực không thể dùng Quy hoạch chi tiết 1/500 để thay thế giấy phép xây dựng cho dự án.

Trong Pháp luật