Tình huống pháp luật - Khi nào những vụ án hình sự sẽ xét xử trong trại giam?

Khi nào những vụ án hình sự sẽ xét xử trong trại giam?

Theo thạc sĩ, Luật sư, Đặng Văn Cường – Văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư TP Hà Nội, thực tiễn, các vụ án được đưa ra xét xử lưu động mà địa điểm...

Trong Pháp luật