Tình huống pháp luật - Ngoại tình có vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm như thế nào?

Ngoại tình có vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm như thế nào?

Pháp luật chỉ cấm những người đang có vợ, có chồng chung sống với người khác…chứ không cấm việc có tình cảm với người không phải là vợ, chồng mình...

Trong Pháp luật