Tình huống pháp luật - Từ vụ mất 400 triệu “mua” sổ đỏ giả, làm thế nào để kiểm tra sổ đỏ thật?

Từ vụ mất 400 triệu “mua” sổ đỏ giả, làm thế nào để kiểm tra sổ đỏ thật?

Dù đang mang 3 tiền án, tiền sự, Thông vẫn tự nhận là cán bộ Sở TNMT Hà Nội để đi lừa đảo.

Trong Pháp luật