Tình huống pháp luật - Những chuyện bất thường quanh một cái ao biến thành đất có nhà gạch ở Hoàng Mai

Những chuyện bất thường quanh một cái ao biến thành đất có nhà gạch ở Hoàng Mai

Tám năm sau khiếu nại về việc ao cá biến thành 5 cuốn “sổ đỏ” có nhà gạch, UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) mới ra kết luận trả lời công dân về việc này.

Trong Pháp luật