`

Con dấu của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014

Thứ hai, 09/11/2015 | 08:00 GMT+7

Trước khi sử dụng con dấu, DN có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN.

Sau khi Luật Doanh nghiệp (DN) năm 2014 được ban hành và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015, nhiều DN đã có nhìn nhận và hiểu khác nhau về quy định của pháp luật liên quan đến con dấu như: DN không cần phải làm con dấu, không cần phải đóng dấu trong các văn bản của mình...

Để DN hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin trích đăng ý kiến của Ths. Luật sư Lê Ngô Hoài Phong, Trưởng Chi nhánh Văn phòng luật sư Phạm và Liên Danh tại Đà Nẵng như sau: Đúng là theo quy định của Luật DN, DN có sự tự chủ hơn trong việc sử dụng con dấu. Cụ thể, Điều 44 Luật DN quy định: DN có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của DN; nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin như tên DN, mã số DN. Trước khi sử dụng, DN có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký DN.

Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của điều lệ DN. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng con dấu.

Theo đó, DN có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu chứ không có quyền làm con dấu cho DN. Trong các quy định mà pháp luật buộc phải sử dụng con dấu thì DN phải sử dụng. Ví dụ, hóa đơn của DN buộc phải được đóng dấu. Ngoài ra, DN được quyền tự quyết về việc sử dụng hay không sử dụng con dấu trong các quan hệ dân sự và thương mại nếu các bên trong quan hệ có thỏa thuận về việc này.

Theo báo Công an Đà Nẵng

Tin tài trợ
Con dấudoanh nghiệpluật doanh nghiệp

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật