`

Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2015

Chủ nhật, 01/11/2015 | 18:00 GMT+7

(ĐSPL) - Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2015 theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính mới nhất hiện nay.

Theo điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về kê khai thuế môn bài năm 2015 cụ thể như sau:

Bậc thuế môn bài phải nộp:

a.  Đối với hộ kinh doanh, cá nhân đang kinh doanh:

Bậc thuếThu nhập 1 thángMức thuế cả năm
1Trên 1.500.0001.000.000
2Trên 1.000.000 đến 1.500.000750.000
3Trên 750.000  đến 1.000.000500.000
4Trên 500.000 đến 750.000300.000
5Trên 300.000 đến 500.000100.000
6Bằng hoặc thấp hơn 300.000 50.000

Đơn vị: đồng

b. Đối với các tổ chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh:

Bậc thuếVốn đăng kýMức thuế Môn bài cả năm
- Bậc 1Trên 10 tỷ3.000.000
- Bậc 2Từ 5 tỷ đến 10 tỷ2.000.000
- Bậc 3Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ1.500.000
- Bậc 4Dưới  2 tỷ1.000.000

Đơn vịđồng

Chú ý: Mức thuế môn bài phải nộp đối với doanh nghiệp căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Nếu doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm: Mức nộp thuế Môn bài là cả năm

- Doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm( từ 01/07 về cuối năm): Nộp thuế Môn bài: 1/2 năm.

 Hồ sơ kê khai thuế môn bài:

- Tờ khai Thuế Môn bài theo mẫu số 01/MBAI (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC). Có thể xem thêm: Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài

- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu số C1-02/NS (theo TT 119/2014/TT-BTC).

Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2015

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế:

Trường hợp 1:

- Người nộp thuế mới hoạt động kinh doanh: Chậm nhật là ngày cuối cùng của tháng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp 2:

- Người nộp thuế mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh: Chậm nhất là trong 30 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Một số chú ý khi kê khai thuế môn bài:

- Đối với doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh nếu trong năm không có thay đổi các yếu tố làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp: Thì không cần phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài mà chỉ cần viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

 - Đối với doanh nghiệp trong năm có sự thay đổi làm ảnh hưởng đến mức thuế môn bài phải nộp: Thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài MẪU 01/MBAI, chậm nhất là ngày 31/12 của năm.

- Đối với doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc như: Chi nhánh, cửa hàng…

+ Nếu ở cùng tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp.

 + Nếu ở khác tỉnh thì nộp tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc.

- Trường hợp Người nộp thuế không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác...   

+ Thì nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi có hoạt động kinh doanh hoặc nơi cư trú.

Luật gia Đồng Xuân Thuận

Tin tài trợ
tờ khaimẫu tờ khaikhai thuếkhai thuế môn bài

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật