Tin tức - Sử dụng súng săn trái phép có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Sử dụng súng săn trái phép có phải chịu trách nhiệm hình sự?

Cá nhân sử dụng vũ khí trái pháp luật không gây hậu quả sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu gây hậu quả tùy thuộc vào tính chất, mức độ thiệt hại sẽ phải bồi...

Trong Pháp luật