Tình huống pháp luật - Có thể tố cáo việc cố tình chiếm giữ bất hợp pháp phí bảo trì chung cư?

Có thể tố cáo việc cố tình chiếm giữ bất hợp pháp phí bảo trì chung cư?

Cách thức để yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định của Luật Nhà ở, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho những người đang sống trong chung cư

Trong Pháp luật