Tình huống pháp luật - Cô giáo mầm non dùng dép đánh vào mặt trẻ: Hình phạt có thích đáng?

Cô giáo mầm non dùng dép đánh vào mặt trẻ: Hình phạt có thích đáng?

Nếu sau quá trình điều tra, xét thấy vụ việc chưa đến mức phải xử lý hình sự, thì việc xử phạt cô hành chính 2,5 triệu đồng mỗi người là phù hợp với quy định.

Trong Pháp luật