Tình huống pháp luật - Vì đất nhẹ tình thân

Vì đất nhẹ tình thân

(ĐSPL) - Trong thời buổi “tấc đất tấc vàng”, khi mà đất đai càng có giá trị lớn thì mâu thuẫn giữa các quyền và nghĩa vụ nảy sinh ngày càng nhiều dẫn đến các...

Trong Pháp luật