Tình huống pháp luật - Vụ nổ bốt điện trên phố Trưng Nhị: Câu hỏi trách nhiệm?

Vụ nổ bốt điện trên phố Trưng Nhị: Câu hỏi trách nhiệm?

(ĐSPL) – “Chủ sở hữu của bốt điện và cơ quan trực tiếp quản lý điện lực ở địa phương sẽ có trách nhiệm khi tài sản của mình gây ra thiệt hại."

Trong Pháp luật