Chính sách mới - Mức phạt không lập hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ

Mức phạt không lập hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ

(ĐSPL) - Lập hóa đơn không đúng thời điểm, không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ…phạt bao nhiêu?

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật