Chuyên mục khác

Văn bản pháp luật - Thông tư 28 liệu có “xoá sổ” được bức cung, dùng nhục hình?

Thông tư 28 liệu có “xoá sổ” được bức cung, dùng nhục hình?

(ĐSPL) - Làm thế nào để giám sát hiệu quả hiện tượng bức cung, dùng nhục hình, tránh tình trạng "nói không đi đôi với làm"?

Trong Pháp luật

An ninh - Hình sự

Nghi án - Điều tra

Hồ sơ vụ án

Luật sư

Hội Luật Gia

Án xưa

Bạn đọc


Tin nóng trên Đời sống pháp luật

Đối tác liên kết

  • VietQ