Chính sách mới - Tổ chức bộ máy của Chính phủ tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, liêm chính

Tổ chức bộ máy của Chính phủ tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, liêm chính

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển – Thông điệp mới của Chính phủ.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật