Chính sách mới - Không có hồ sơ xin cấp phép xây dựng KĐT Dream Towntại Sở xây dựng?

Không có hồ sơ xin cấp phép xây dựng KĐT Dream Towntại Sở xây dựng?

Ngày 13/07, Sở Xây dựng Hà Nội đã có công văn 6188/SXD-CP trả lời Báo chí, nêu rõ “Trong hồ sơ lưu trữ tại Sở không có thông tin về hồ sơ xin đề nghị cấp GPXD

Trong Pháp luật