Chính sách mới - Ba điều tâm đắc với phát biểu của Thủ tướng

Ba điều tâm đắc với phát biểu của Thủ tướng

Cùng ông Trần Hữu Huỳnh nhìn lại những phát ngôn ấn tượng của người đứng đầu Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra vừa qua.

Trong Pháp luật