Chính sách mới - Chính thức giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện từ ngày 16/12

Chính thức giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu điện từ ngày 16/12

(ĐSPL) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật