Chính sách mới - Tham nhũng phải tử hình !?

Tham nhũng phải tử hình !?

(ĐSPL) - Tử hình là hình phạt có tính răn đe, trừng trị nghiêm khắc nhất, được áp dụng đối với những người phạm tội. Vì vậy, có nên bỏ hay không?

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật