Chính sách mới - Cắt giảm thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh

Cắt giảm thủ tục hành chính để cải thiện môi trường kinh doanh

Đó là nhận định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về những bước đi đầu tiên trong quá trình chuyển đổi từ mô hình quản lý nhà nước toàn diện sang nhà...

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật