Chính sách mới - Ủy ban Tư pháp không tán thành buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung

Ủy ban Tư pháp không tán thành buộc ghi âm, ghi hình khi hỏi cung

(ĐSPL) - Uỷ ban Tư Pháp không tán thành với việc dự thảo quy định “Bắt buộc phải ghi âm hoặc ghi hình hoạt động hỏi cung bị can”.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật