Tin tức - GrabCar, taxi công nghệ sắp phải gắn mào “TAXI” cố định trên nóc xe?

GrabCar, taxi công nghệ sắp phải gắn mào “TAXI” cố định trên nóc xe?

Theo Dự thảo sửa đổi Nghị định 86/2014 đang được Bộ GTVT lấy ý kiến taxi công nghệ phải có hộp đèn (mào) với chữ "TAXI" hoặc “TAXI ĐIỆN TỬ” gắn cố định trên...

Trong Pháp luật


*}