Chính sách mới - Chính sách mới đối với hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội

Chính sách mới đối với hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội

(ĐSPL) - Nghị định số 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan,...

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật