Chính sách mới - Thời gian cấp số đỏ rút ngắn xuống còn 15 ngày

Thời gian cấp số đỏ rút ngắn xuống còn 15 ngày

(ĐSPL) - Từ ngày 3/3/2017, theo quy định của nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian tối đa với các thủ tục này giảm xuống còn 10 ngày.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Pháp luật