Chính phủ kiến tạo là phải tạo cơ hội cho tất cả mọi người

Thứ sáu, 03/03/2017 | 10:38 GMT+7

Sự kiện:

Chính phủ kiến tạo phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn ông Lý Thái Hải: Chính phủ kiến tạo là phải tạo cơ hội cho tất cả mọi người, chứ không phải một Chính phủ để cho phép người dân làm cái này, cho phép người dân làm cái kia.

Tại Hội nghị cải cách hành chính diễn ra vào tháng 7 năm ngoái, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thể hiện rõ quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển.

Nghị quyết 100/NQ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ về “Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021”, trong đó xác định “xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ…với nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển” – một thông điệp mới đang được dư luận hết sức quan tâm, đồng tình, ủng hộ.

Nhân dịp này, Phóng viên có cuộc phỏng vấn ông Lý Thái Hải – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn về nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển.

PV: Cần hiểu về nguyên tắc "Chính phủ kiến tạo phát triển" như thế nào cho phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 100/NQ-CP?

Ông Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn: Nghị quyết số 100/NQ-CP đã nêu rõ cần phải xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, liêm chính, quyết liệt hành động, lấy Nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật...; tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Chính phủ kiến tạo là phải tạo cơ hội cho tất cả mọi người, chứ không phải một Chính phủ để cho phép người dân làm cái này, cho phép người dân làm cái kia.

Ông Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

PV: Nguyên tắc "Chính phủ kiến tạo phát triển" trong xây dựng tổ chức bộ máy trong điều kiện cụ thể của địa phương?

Ông Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn: Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ về xây dựng bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tập trung rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức.

Tại địa phương phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường rà soát bộ máy để điều chỉnh, kiến nghị điều chỉnh theo  hướng tinh gọn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Trước hết phải tập trung hoàn thiện bộ phận một cửa liên thông các quan nhà nước gắn với ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tiến tới dần hoàn thiện chương trình ứng dụng CNTT trong các cơ quan HCNN và xây dựng chính phủ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân.

Hiện nay, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, tỉnh cũng đã thành lập bộ phận một cửa liên thông cấp tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp một cách nhanh gọn nhất.

PV: Với cách hiểu trên về nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển”, đánh giá, nhìn lại thực tiễn xây dựng tổ chức bộ máy của địa phương thời gian qua, Đồng chí đánh giá như thế nào về những mặt còn tồn tại, hạn chế?

Ông Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn: Nhìn chung bộ máy của tỉnh vẫn còn cồng kềnh, chưa tinh gọn. Sự phân công phân nhiệm của một số cơ quan chưa hợp lý. Trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan chưa cao. Trách nhiệm công vụ và năng lực tham mưu của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách hành chính.

Công tác ứng dụng CNTT trong các cơ quan HCNN còn hạn chậm, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa nhiều. Chủ yếu mới chỉ ở mức độ 1 và mức độ 2.

PV: Thời gian tới, căn cứ vào những nội dung trong Nghị quyết 100/NQ-CP, địa phương có xây dựng một Chương trình hành động riêng để xây dựng tổ chức bộ máy theo nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển”? Nếu có, đơn vị nào sẽ được giao nhiệm vụ chủ trì và dự kiến khi nào sẽ được ban hành?

Ông Lý Thái Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn: Thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Văn bản số 5242/UBND-TH ngày 24/11/2016 giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh.

Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh sẽ ban hành chương trình hành động của tỉnh, gắn với kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bắc Kạn và những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

(Hiện nay Sở KHĐT chưa tham mưu, Văn phòng UBND tỉnh đang đôn đốc).

PV: Trân trọng cám ơn Đồng chí./.

Tin nổi bật
Chính phủ kiến tạo Lý Thái Hải Bắc Kạn chính phủ Thủ tướng Chính phủ kiến tạo phát triển
Nguồn: tinnhanhonline.vn

Xem thêm tin chuyên mục   Pháp luật