Từ điều hành bằng mệnh lệnh sang phục vụ

Thứ hai, 19/12/2016 | 12:11 GMT+7

Sự kiện:

Chính phủ kiến tạo phát triển

(ĐSPL) - Đó là nhận định của Đại biểu QH Trần Ngọc Vinh về nội dung “Xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ… với nguyên tắc Chính phủ kiến tạo phát triển” của Nghị quyết 100/NQ-CP về “Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021 được Chinh phủ ban hành ngày 18/11/2016 vừa qua.

Trả lời phỏng vấn, ông Trần Ngọc Vinh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch hội luật gia tỉnh Hải Phòng phát biểu: “Tôi rất hy vọng là Chính phủ mới với người đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ lãnh đạo các Bộ, ban ngành thực hiện tốt mục tiêu của Chính phủ kiến tạo phát triển.”

PV: Cần hiểu về nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển” như thế nào cho phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 100/NQ-CP?

Ông Trần Ngọc Vinh: Phải nói, trong thời gian qua, thì Chính phủ mới đứng đầu là thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có rất nhiều chương trình hành động để thúc đẩy, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đồng thời củng cố Bộ máy của Chính phủ từ Trung ương đến địa phương nhằm mục đích chuyển một Chính phủ trước đây trọng tâm điều hành bằng mệnh lệnh hành chính sang thành một Chính phủ phục vụ nhân dân. Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển vì sự phát triển của đất nước và phục vụ người dân là một thông điệp xuyên suốt trong các vấn đề của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới này.

Nguyên Đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ ba tại Đà Nẵng, nguồn: Hội Luật gia Việt Nam.

PV: Nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển” có quan hệ như thế nào với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, và vì dân?

Ông Trần Ngọc Vinh: Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, mà đã gọi là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì pháp luật phải đặt lên thượng tôn. Do vậy, Chính phủ kiến tạo và phát triển này phải điều hành đất nước, điều hành Bộ máy hành chính của Chính phủ trên cơ sở bằng luật pháp và đưa luật pháp vào cuộc sống và xử lý một số vấn đề trên cơ sở luật pháp quy định. Đặc biệt trong thời gian vừa qua, Chính phủ rất quyết liệt trong việc phòng chống tham nhũng, Đảng và Chính phủ đã đưa một số các biện pháp để giải quyết tích cực phòng chống tham nhũng và cải cách lề lối làm việc của Bộ máy hành chính từ Trung ương đến các địa phương

PV: Làm thế nào để nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển” thực sự đi vào thực tiễn trong thời gian tới?

Ông Trần Ngọc Vinh: Xây dựng một Chính phủ kiến tạo phát triển trên cơ sở thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống của Nhân dân. Tất cả mọi hoạt động xét đến cùng phải mang đến lợi ích cho Nhân dân. Đó là mục đích cao cả nhất.

[poll3]207[/poll3]

Bên cạnh đó, phải tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 100 bằng cách xây dựng kế hoạch cụ thể cho các chương trình hành động, vừa triển khai, vừa tổng kết đánh giá sát sao cách từng chương trình về tiến độ, thời gian, trên cơ sở đó phải rút kinh nghiệm.

Tôi rất hy vọng là Chính phủ mới với người đứng đầu là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ lãnh đạo các Bộ, ban ngành thực hiện tốt mục tiêu của Chính phủ kiến tạo phát triển.

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Ông.


Tin nổi bật
chính phủ kiến tạo phát triển đại biểu Quốc hội nghị quyết 100/nq-cp chính phủ kiến tạo phát triển nghị quyết 100/nq-cp điều hành bằng mệnh lệnh phục vụ Trần Ngọc Vinh
Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Xem thêm tin chuyên mục   Pháp luật