Chính sách mới - Ô nhiễm Dream Town: Sẽ di dời 02 nhà máy trước năm 2020

Ô nhiễm Dream Town: Sẽ di dời 02 nhà máy trước năm 2020

Đó là nhận định của ông Nguyễn Đình Bách, Phó Phòng Tài nguyên & môi trường (TN&MT) quận Nam Từ Liêm.

Trong Pháp luật