Chính sách mới - Bộ Tài chính cần khẩn trương thực hiện CV số 504/UBTCNS14 của UB Tài chính – Ngân sách QH

Bộ Tài chính cần khẩn trương thực hiện CV số 504/UBTCNS14 của UB Tài chính – Ngân sách QH

Đó là nhận định của Luật sư Lê Đình Vinh sau khi UB Tài chính – Ngân sách QH có Công văn yêu cầu Bộ Tài chính nhanh chóng xử lý các vướng mắc trong việc thực...

Trong Pháp luật