Chính sách mới - Chính thức giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/6/2017

Chính thức giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/6/2017

Từ 1/6/2017, mức đóng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 0,5 %.

Trong Pháp luật