Chính sách mới - Thiết bị ghi hình vi phạm giao thông phải hiển thị thời gian cụ thể

Thiết bị ghi hình vi phạm giao thông phải hiển thị thời gian cụ thể

Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT​ quy định quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...

Trong Pháp luật