Chính sách mới - Nghệ An:HĐND tỉnh trả lời khiếu nại liên quan đến nghị quyết thu hồi đất

Nghệ An:HĐND tỉnh trả lời khiếu nại liên quan đến nghị quyết thu hồi đất

HĐND và UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản khẳng định việc trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết thu hồi đất đối với dự án BMC – Vinh- Plaza là đúng quy định...

Trong Pháp luật