Thời gian cấp số đỏ rút ngắn xuống còn 15 ngày

Thứ bảy, 14/01/2017 | 09:06 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức thời sự 24h

(ĐSPL) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định (Nghị định số 43/2014, Nghị định số 44/2014, Nghị định số 47/2014) quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 3/3/2017.

Theo nội dung nghị định 01/2017/NĐ-CP, từ ngày 3/3/2017, thời gian Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày.

Quy định trong Nghị định 43/2014/NĐ-CP hiện hành thời gian tối đa là 30 ngày.

Rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ xuống còn 15 ngày từ 3/3/2017.

Thời gian đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất và tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý cũng giảm xuống tối đa 15 ngày, so với quy định hiện hành là 20 ngày.

Theo quy định hiện nay việc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất là không quá 15 ngày.

Tuy nhiên, từ ngày 3/3/2017, theo quy định của nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian tối đa với các thủ tục này giảm xuống còn 10 ngày.

Điều 17. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất (Luật Đất Đai 2013)

Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hình thức sau đây:

1. Quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất;

2. Quyết định cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

3. Công nhận quyền sử dụng đất.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Tin tài trợ
Nghị định 01/2017/NĐ-CPLuật Đất Đai mớiThời gian cấp số đỏ bao nhiêu ngàyThời gian cấp số đỏ bao lâu
Nguồn: tinnhanhonline.vn

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật