`

Trường hợp được xác định là đúng tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thứ năm, 17/03/2016 | 21:00 GMT+7

(ĐSPL) - Quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với người mắc lao tiềm ẩn có thẻ BHYT.

Vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Y tế quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.

Nguyên tắc chung

Người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến khám chữa bệnh lao được khám chữa bệnh, thanh toán chi phí KCB theo quy định của pháp luật về BHYT và các quy định tại Thông tư này.

Người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến khám chữa bệnh lao được chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT theo các quy định về chuyển tuyến và theo quy định tại Thông tư này.

Ảnh minh họa.

Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Người tham gia BHYT mắc bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này chuyển tuyến đến cơ sở khám chữa bệnh quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư này;

Người tham gia BHYT mắc bệnh lao kháng thuốc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này chuyển tuyến đến cơ sở khám chữa bệnh quy định tại Điểm c Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Thông tư này;

Cơ sở khám chữa bệnh quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 4 Thông tư này chuyển tuyến khám chữa bệnh người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn đến các cơ sở khám chữa bệnh quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

Phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế

Người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh lao được hưởng quyền lợi trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định pháp luật về BHYT và các quy định tại Thông tư này.

Quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với người mắc lao tiềm ẩn có thẻ BHYT.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không đủ điều kiện để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thì chuyển mẫu bệnh phẩm (ví dụ: máu, nước tiểu, dịch cơ thể, dịch tiết, đờm, mô,...) hoặc người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh BHYT có đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán bệnh lao. Quỹ BHYT chi trả chi phí thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho cơ sở khám chữa bệnh nơi chuyển mẫu bệnh phẩm, người bệnh đi hoặc chi trả chi phí cho cơ sở khám chữa bệnh nơi thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo mức giá của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại cơ sở nơi thực hiện dịch vụ kỹ thuật.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không có thuốc chống lao để điều trị cho người bệnh đang điều trị bệnh khác được phát hiện mắc bệnh lao, lao kháng thuốc kèm theo nhưng không thể chuyển người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh lao khác thì thực hiện như sau: Người bệnh được sử dụng thuốc chống lao do cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa lao cung cấp sau khi có hội chẩn giữa hai cơ sở khám chữa bệnh; Quỹ BHYT chi trả chi phí thuốc cho cơ sở khám chữa bệnh nơi nhận thuốc.

Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh có khả năng sử dụng các loại thuốc theo yêu cầu chuyên môn trong khám chữa bệnh lao, lao kháng thuốc (thuốc chống lao và các thuốc khác) có trong danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT nhưng ngoài phạm vi sử dụng theo phân hạng của cơ sở khám chữa bệnh thì cơ sở khám chữa bệnh báo cáo Bộ Y tế (đối với các cơ sở trực thuộc Bộ Y tế) hoặc Sở Y tế (đối với các cơ sở trực thuộc Sở Y tế và các Bộ, ngành trên địa bàn tỉnh, thành phố) để thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bổ sung danh mục thuốc sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh đó.

HUY LÂM

Tin tài trợ
bảo hiểm y tếFerrnando SantosBHYThải quân đánh bộ Mỹ

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật