`

Từ ngày 1/7, giảm mức tiền phạt chậm nộp thuế

Thứ sáu, 01/07/2016 | 17:09 GMT+7

(ĐSPL) - Từ 01/07/2016 mức tiền phạt nộp chậm tiền thuế giảm xuống còn 0.03% một ngày. Mức này tương đương 0,9%/tháng, thay vì 0,05%/ngày.

Về thuế Giá trị gia tăng:

Không thực hiện hoàn thuế (nhưng được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ) đối với các trường hợp:

+ Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nội địa có số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế 12 tháng hoặc 4 quý chưa được khấu trừ hết.

+ Dự án đầu tư của doanh nghiệp không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký.

+ Hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu.

+ Hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan.

Về Luật Quản lý thuế:

- Miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế phải nộp hằng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

- Giảm mức phạt chậm nộp tiền thuế từ 0,05%/ngày xuống còn 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp, kể cả các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/07/2016, khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền cũng áp dụng kể từ ngày 01/07/2016.

Trước đó, tại tờ trình Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của các luật về thuế, Bộ Tài chính đề xuất tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế không nên quy định mức cụ thể tại Luật mà giao Chính phủ quy định phù hợp với từng thời kỳ. Làm như vậy để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của người nộp thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo Bộ Tài chính, tỷ lệ tính tiền chậm nộp thuế đã được điều chỉnh qua các thời kỳ (sửa đổi nhiều lần) nhưng sự điều chỉnh này chưa theo kịp với thực tế, có thời gian thì cao hơn lãi suất ngân hàng, có thời gian thì lại thấp hơn lãi suất ngân hàng. Với mức tỷ lệ 0,05%/ngày áp dụng từ 1-1-2015, tương ứng với khoảng 18%/năm là cao hơn lãi suất ngân hàng giai đoạn này (chỉ khoảng 9,5-10,5%).

Tỷ lệ tiền lãi đối với khoản thuế nộp chậm đã được điều chỉnh qua các lần sửa đổi Luật Quản lý thuế.

Tại thời điểm năm 2006, khi Luật Quản lý thuế được thông qua, mức xử phạt đối với khoản chậm thuế chậm nộp là 0,05%/ngày.

Đến năm 2012, tại Luật số  21/2012/QH13, Quốc hội quy định có hai mức: 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp không quá chín mươi ngày và 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối vượt quá thời hạn chín mươi ngày.

Đến 2014, tại Luật số 71/2014/QH13, tỷ lệ này được quy định lại là 0,05%/ngày.

Như vậy so với các lần điều chỉnh thì từ ngày 01/07/2016 có tỷ lệ lãi suất là thấp nhất. Thông qua việc giảm lãi suất chậm nộp thuế, Doanh nghiệp sẽ là người được lợi nhất, tuy nhiên không phải vì thế doanh nghiệp có thể lơi là việc đóng thuế cũng như việc nộp hồ sơ kê khai thuế, nhà nước có những quy định rất nghiệm ngặt, cũng như chế tài phạt chậm nộp rất rõ rang.

HUY LÂM 
Nguồn: Người đưa tin
Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : Đọc báo an ninhPháp luật 24h
Tin tài trợ
nộp thuếPhạm Tấn Tớixử bạn bằng bạo lựcnữ sinh xử bạn bằng bạo lực

Xem thêm tin chuyên mục Pháp luật