`

Ông Tất Thành Cang

Ủy Ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 31 của UBKT Trung ương. 
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Ông Tất Thành Cang "

Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, kỷ luật Tất thành cang, tất thành cang bị kỉ luật