`

Chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ GD-ĐT

Chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Bộ GD-ĐT chính thức công bố vào chiều 27/12. Chương trình giáo dục phổ thông mới phân biệt rõ hai giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).
Chia sẻ chủ đề: