Đêm doanh nghiệp 2013

Đêm doanh nghiệp 2013 tôn vinh doanh nghiệp - doanh nhân vàng Thủ đô năm 2013 được tổ chức vào tối 17/1/2014 tại Nhà Hát Lớn (Hà Nội).
Chia sẻ chủ đề: