Tinh giản biên chế 2014

Dự thảo tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ đưa ra kế hoạch cho nghỉ việc hoặc về hưu sớm với khoảng 100.000 công chức trong vòng 6 năm từ 2014 đến 2020. Đó không chỉ là cán bộ, công chức trong biên chế mà còn cả viên chức, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn; lãnh đạo, quản lý trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù.
Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Tinh giản biên chế 2014 "

giảm biên chế, tinh giản biên chế, chế độ giảm biên chế, đối tượng giảm biên chế, giảm biên chế 2014