Bão số 5 - Bão Hagupit

Theo tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn, bão số 5 (tức bão Hagupit) đã đổi hướng và đang mạnh lên. Dự báo, đến 04 giờ ngày 12/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận.
Chia sẻ chủ đề: