`

Ngoại tình

Ngoại tình, Vì sao cả đàn ông và phụ nữ có một số lượng không nhỏ luôn có xu hướng ngoại tình? Thiếu thốn tình cảm hay vì muốn tìm cảm giác mới lạ? 
Chia sẻ chủ đề: