`

Tết Hàn Thực 3/3

Tết Hàn Thực là ngày tết vào ngày mồng 3 tháng 3 Âm lịch. "Hàn Thực" nghĩa là "thức ăn lạnh". Vào ngày này người ta quan niệm không sử dụng lửa và ăn đồ chay nguội nhưu các loại bánh trôi, bánh chay
Chia sẻ chủ đề: