Thuế suất mới xi măng 5%

(ĐSPL) -  Một mức thuế mới được nêu ra, doanh nghiệp phản ứng. Vấn đề không chỉ dừng lại ở việc chính sách khuyến khích xuất khẩu bị ảnh hưởng, mà còn ở khía cạnh pháp lý: Có hay không việc tự ý “giải thích luật” của một cơ quan nhà nước đã ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp?

Chia sẻ chủ đề:

Tin tức về " Thuế suất mới xi măng 5% "

xi măng, mức thuế mới của xi măng, doanh nghiệp, chính sách, xuất khẩu, giải thích luật, luật sư,