`

Thí điểm bỏ biên chế giáo viên

Ý tưởng thí điểm bỏ biên chế giáo viên do Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu đang tạo ra những dư luận trái chiều. Nhiều người lo sẽ biến trường học thành môi trường kinh doanh.
Chia sẻ chủ đề: