`

Căng thẳng biên giới Trung-Ấn leo thang

Căng thẳng biên giới Trung Quốc - Ấn Độ đang có những diễn biến phức tạp khiến cộng đồng quốc tế gia tăng lo ngại bất ổn tại khu vực châu Á.
Chia sẻ chủ đề: