`

Tài xế dùng tiền lẻ phản đối trạm thu phí BOT

Hàng loạt tài xế đã dùng tiền lẻ để qua trạm BOT trên cả nước, nhằm phản đối mức thu phí cũng như vị trí đặt trạm BOT bất hợp lý.
Chia sẻ chủ đề: