`

Khăn lụa Khaisilk gắn mác "Made in China"

Khăn lụa Khaisilk của doanh nhân Hoàng Khải đã bị khách hàng phát hiện sản phẩm vừa có mác “Made in Viet Nam” lại vừa có mác “Made in China”.
Chia sẻ chủ đề: